About Møyfrid 關於萌妹子

This website is developed by Ingar Holst Publishing Co. All contents on this website is copyright © 2018 Ingar Holst Publishing Co.

If you want to reproduce any reasonable amount of content from this website in a strictly non-commercial fashion, permission is hereby granted on the condition that you (1) add me to your WeChat, (2) give this website due credit, (3) do not alter any of the content you use, and that (4) you send me a link through WeChat to your use of my content.

If you want to reproduce content from this website in a fashion which is not strictly non-commercial, then you do need my written permission. Contact me on WeChat.

The poems on this website have been typeset with the BabelStone Han font on an iPhone 7 256GB. Read more about BabelStone Han by following the link in «resources» at the right column.

Shanghai, October 2018,

Ingar Holst 應嘉浩

Snail mail address for the technologically challenged:

中華人民共和國
上海市浦東新區200120
花園石橋路33號
花旗集團大廈23樓層
應嘉浩出版社

應嘉浩

Ingar Holst
Ingar Holst Publishing Co.
Level 23, Citigroup Tower
33 Huayuan Shiqiao Road
Shanghai 200120
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

 

 

The Duke of Ying 應公往見澤州美賈

Tekst: 應子(2018)

Hertugen av Ying dro til kjøpmannen i Zezhou og sa til henne:

«Hvis et hjul faller av den fremste vognen
Da stanser vognen
Hvis den fremste vognen stanser
Da stanser hele felttoget
Hvis felttoget stanser
Da taper vi slaget
Hvis vi taper slaget
Da taper vi krigen
Hvis vi taper krigen
Da går Riket under
Du er det ene hjulet»

Tilbake til Jincheng 歸晉

應子(2018)


Tilbake til Jincheng*

Eskene med laptoppen og laserprinteren** (er klare)
Koffertbeslagene vil alle snart være låst
Om fem dager vil hestene sadles
I Shanghai har jeg tatt for meg på Blue Frog, intet er usmakt***
Nå lengter jeg hjem til Jincheng
Lurer på om lillesøster er kvitt influensaen?


*By i Shanxi-provinsen
**十柡百卷 er et klassisk kinesisk uttrykk som betyr «laptoppen og laserprinteren»
***呂氏春秋:荊莊王好周遊田獵馳騁弋射歡樂無遺

Dagbok fra Shanghai 滬州日記

應子(2018)


Dagbok fra Shanghai*

Kinnet ditt hviler fredelig på puten
Det rufsete** håret dekker halsen din
Hendene dine holder fast i kåpeermene***
Ikke gi en blind mann et speil****
Ikke minn meg på at min kjære bor et annet sted


*滬 er et annet navn på Shanghai, og 滬州 er et fiktivt, historisk navn for Shanghai.
**鬖髿 (sānsuō), rufsete men attraktivt (hår)
***襺 (jiǎn), boblejakke av silke med bomullsfyll
****淮南子:毋貽盲者鏡, «Ikke gi en blind mann et speil», noe som er fullstendig formålsløst

Fremtidens universelle betalingsløsning i Norge


av Ingar Holst

Ingar Holst er ordboksforfatter og tolk i kinesisk. Han har bodd i Kina siden 2002.

Per Kristian Bjørkeng og Geir Amundsen tester ut Apple Pay i Aftenposten den 20. juni, og sammenholder Apple Pay med Vipps, som skal slåes sammen med Bank ID, og de to herrene er så vidt innom Google Pay, Samsung Pay og kontaktløse bankkort. Ingen av disse betalingsløsningene har egenskapene som fremtidens universelle betalingsløsning i Norge må skilte med. Apple Pay vil vise seg å være en blindgate og det vil fusjonsløsningen mellom Vipps og Bank ID vise seg å bli også.

Fremtidens universelle betalingsløsning i Norge vil hete Wechat / UnionPay. Ingen blandt Apple Pay, fusjonen av Vipps+Bank ID, Google Pay eller Samsung Pay vil heller bli nr. to-løsningen i Norge. De vil bli nr. tre, fire, fem og seks-løsningene, men bare en kort tid, før de blir avviklet (jeg anslår at dette vil ta ikke mer enn fem år). Her skal jeg forklare hvorfor:


Innen fem år vil disse to bli de eneste universelle elektroniske betalingsløsningene i Norge
Innen fem år vil disse to bli de eneste universelle elektroniske betalingsløsningene i Norge


(1) WeChat / Union Pay vil bli tilgjengelig overalt i Norge uansett, bare ene og alene på grunn av kinesiske turister.

Om vi ser på erfaringene fra Japan, er tallenes tale tydelige:

«According to data from WeChat Pay, the number of transactions via WeChat Pay in Japan increased by 16 times in six months from January to June this year. In addition, the highest number of transactions recorded in a single day in June is forty times’ the peak in January. Business owners in Japan are also witnessing a growth in sales after adopting WeChat Pay – Haidilao Japan experienced a growth of 25% per month in WeChat Pay usage for 7 months consecutively. Other Japanese businesses that have adopted WeChat Pay include Narita, Haneda and Kansai International Airport, and Takashimaya Department Store.»

Næringsdrivende i områder der kinesiske turister ferdes vil oppleve at kineserne vil handle der de kan bruke WeChat Pay, som uten diskusjon og uten sidestykke er den dominerende betalingsløsningen i Kina, og tilstedeværelsen av WeChat Pay vil være hoveddriveren både bak økningen i kinesisk turisme og bak økningen i omsetningen. Og det er ikke noen bagatellmessig omsetningsøkning de som installerer WeChat Pay i nedslagsområdene til kinesisk shoppeturisme rapporterer om. Utsikter til 25% økning i omsetningen per måned og en sekstendobling av transaksjonene per halvår er tall som vil tvinge norske næringsdrivende til å installere WeChat Pay. Og hvor i Norge er det ikke kinesiske turister? Ingen kan ignorere verdens desidert største turistnasjon, som i tillegg kjennetegnes av sin meget høye andel av ekstremshoppere, som i snitt legger igjen langt mer penger enn noen annen gruppe. En milliard turister tar ikke feil. Check.

(2) Kombinasjonen av betaling i butikk og vennebetaling og (3) din hovedkontaktliste

Det er en selvfølge at den betalingsløsningen som både lar deg betale i butikk og til venner og som kan integreres med din personlige og for de flestes vedkommende eneste kontaktliste på telefonen vil vinne frem fremfor løsninger som er delt mellom enten betaling i butikk eller vennebetaling, og som krever en app i tillegg til din personlige kontaktliste. Her står WeChat Pay uten konkurrenter. Check.

(4) Brukervennlighet og tilleggstjenester

WeChat Pay / Union Pay står også totalt uten konkurrenter når det gjelder brukervennlighet, funksjonalitet, tilleggstjenester som kan integreres i plattformen og kvaliteten på tjenestene i plattformen. Onde tunger sier at du kan gjøre alt med WeChat. Jeg er dypt uenig. Du kan gjøre mye mer enn alt med WeChat. WeChat erstatter med lekende letthet og med overlegen eleganse telefon, videokonferansesystemer, SMS, epost, adresseliste, bank, bankkort, FaceBook, Twitter, Tinder, Uber, Unter, Vor, Zwischen og Zu. «Den som begynner med WeChat vender ikke tilbake» (gammelt jungelordsprog). Check.

(5) Apple Pay virker bare på Apple-enheter

Fremtidens universelle norske betalingsløsning må åpenbart virke på begge platformer. WeChat Pay gjør det. Check. (Det er jo også et tegn i tiden at selv Apple godtar WeChat Pay i sin kinesiske App Store.)


For å legge til rette for WeChat Pay og Alipay må norske banker og norske bankkort integreres i den kinesiske UnionPay-standarden.
For å legge til rette for WeChat Pay og Alipay må norske banker og norske bankkort integreres i den kinesiske UnionPay-standarden.


(6) Behovet for å løsrive Europa fra amerikansk finansiell kontroll

«European Union needs to defend its economic sovereignty from U.S. overreach.» «What can we do to give Europe more financial tools allowing it to be independent from the United States?»

– Bruno Le Maire, Frankrikes finansminister

Apple Pay er svært langt fra å tilfredsstille kravet til fysisk og juridisk uavhengighet fra USA. WeChat derimot, tilfredstiller også dette kravet. WeChat / UnionPay er på full fart inn i BRICS-området, og åpner man en bankkonto i Russland, Iran, eller Thailand kan man allerede velge å knytte kortet til UnionPay. Da vil saldo i minbanker tilknyttet UnionPay vises i RMB Yuan, uansett hvilket land man er i, og man vil kunne gjøre uttak i lokal valuta og benytte WeChat i lokale brukersteder.

WeChat / UnionPay er den éne av kun to eksisterende betalingsløsninger som tilfredsstiller hovedkravene vi må kunne stille til fremtidens universelle betalingsløsning i Norge: (1) Allestedsnærvær, (2) samme app for betaling i butikk og til venner, (3) samme app for betaling og din hovedkontaktliste på telefonen, (4) ikke dårligere brukervennlighet enn det beste som er teknisk mulig, (5) tilgjengelighet på alle gjengse platformer og (6) juridisk og fysisk uavhengighet fra USA.

Nummer to-løsningen er åpenbart Zhifubao / AliPay, også den kinesisk. Denne tilfredsstiller kravene 1, 2, 4, 5 og 6.

Den norske bankdirektør / gründer som idag mener han har funnet en konkurrent til WeChat, bør først sette seg ned og sjekke sin idé mot disse seks punktene over.

Norske banker og brukersteder kan selv velge proaktivt å gå inn i fremtiden nå, ved straks å begynne å legge til rette for WeChat / UnionPay og Zhifubao / AliPay som landsomfattende betalingsløsninger i Norge. Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay og Vipps+Bank ID vil alle være borte fra markedet om fem år.

Lenker: