Å ville erobre Shanxi 過晉

應子(2018)


Å ville erobre Shanxi

Da jeg spurte greide hun ikke å skjule et smil
“Hæren marsjerte gjennom Kongedømmet Jin
uten tilladelse” *
Hvorfor spør du så forferdelig forsiktig?
Jeg er avhengig av deg og vil nødig skape uleilighet

* 王充(levde fra år 27 til ca. år 100 eKr):《衡論》
Link til engelsk oversettelse ved å trykke på den kinesiske teksten.