Hvordan tøyle seg 何爭

應子(2018)


Hvordan tøyle seg?

Jeg kjenner godt hennes delikate fremtoning
En hårlokk ved øret, glinsende sort
Det er alt jeg tenker på
Kinnet hennes, som det fineste porselen,
klar som lyse dagen
Grafikken som henger på Nattkatten*
er svært naturtro
Hvordan skal jeg tøyle min trang
til å sette opp** håret hennes?

* 夜貓, en bar i nærheten av Fengxi-plassen i Jincheng

** 笄 (jī):Dette tegnet betyr en type hårspenne som brukes til å sette opp håret i en knute, av den type som samtlige kvinnelige ansatte i dagens kinesiske bankfilialer bruker. Å sette opp håret i en  slik knute betegner også overgangen fra pike til gifteferdig kvinne, og alderen for å sette opp håret i en knute ble i klassisk tid regnet ved 15 år. Dette tegnet kan også betegne en pike som runder 15 år. Som verb betyr tegnet å sette håret opp i en knute, og i klassisk tid betød det at en mann satte en kvinnes hår opp i en knute at han tok henne til ekte. Dette tegnet kan også bety å ta til ekte.