Sjelens speil 望神

應子(2018)


Sjelens speil

Som et dypt tjern en måneløs natt
Akkurat slik ser jeg ikke bunnen
(av dine øyne)
(Jeg kan kun skue inn i)
Det hemmelige skattekammeret av dine tanker
Hvordan skal vi vel kunne skilles ad i fremtiden?
China Eastern* flyr i østerled
Skal vi dra til Japan neste år eller ikke?

* 藝文類聚:太僕曰循飾輿馬待駕來