The Duke of Ying 應公往見澤州美賈

Tekst: 應子(2018)

Hertugen av Ying dro til kjøpmannen i Zezhou og sa til henne:

«Hvis et hjul faller av den fremste vognen
Da stanser vognen
Hvis den fremste vognen stanser
Da stanser hele felttoget
Hvis felttoget stanser
Da taper vi slaget
Hvis vi taper slaget
Da taper vi krigen
Hvis vi taper krigen
Da går Riket under
Du er det ene hjulet»